м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

Інформація для акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

станом на 03.04.2018 р.

ПРАТ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

 

На вимогу абзацу 3 підпункту 4 пункту 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що станом на 03.04.2018 р. - дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» загальна кількість простих акцій складає: 270 000 000 (двісті сімдесят мільйона) штук, кількість голосуючих акцій складає: 212 986 977 (двісті дванадцять мільйонів дев’ятсот вісімдесят шість тисяч дев’ятсот сімдесят сім) штук.