м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

519

 

 

 


П Р О Т О К О Л   Т И М Ч А С О В О Ї   Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАИНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”   

20 квітня 2017 р. м. Полтава, вул. Ковпака, 21

Тимчасова лічильна комісія у складі:
Голова тимчасової лічильної комісії: Тімченко М.В.
Члени тимчасової лічильної комісії:  Осіненко М.М.
                                                                Пилипенко В.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”   (голосування бюлетенем № 1) та (голосування бюлетенем № 2).

  Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно,
                                                      “ проти ” - немає.

1. Слухали голову тимчасової лічильної комісії Тімченко М.В. про результати підрахунку голосів: 
З питання №1 “ Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ”

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Кислого П.Ф та секретарем загальних зборів акціонерів Крат В.В.

 

Варіант голосування: Кількість голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 185 986 977 -  100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА”     185 986 977 -  100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ: член тимчасової лічильної комісії Осіненко М.М., яка запропонувала затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 1).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 1).

З питання № 2. “Обрання лічильної комісії загальних зборів”. 
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Тімченко М.В., члени лічильної комісії – Осіненко М.М., Пилипенко В.А.

  Варіант голосування: Кількість голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 185 986 977 -  100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА” 185 986 977 -  100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ: член тимчасової лічильної комісії Пилипенко В.А., який запропонував затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 2).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 2).
 
  Голосували: “ за ” - одноголосно,
                      “ проти ” - немає.

Голова тимчасової лічильної комісії:                                     М.В. Тімченко

Члени тимчасової лічильної комісії:                                       М.М.Осіненко
   
                                                                                                           В.А. Пилипенко

 

 

 

 

 


 П Р О Т О К О Л   Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”    20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 р. м. Полтава, вул. Ковпака, 21, слюсарно-складальний цех заводу  

Присутні : голова лічильної комісії: Тімченко М.В.
                   члени лічильної комісії :  Осіненко М.М.
                                                               Пилипенко В.А.

(обрані загальними зборами акціонерів
  ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД )  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ”  (голосування бюлетенем № 3).

Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно;
                                                        “ проти ” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Тімченко М.В. про результати підрахунку голосів:  
З питання № 3: “ Затвердження регламенту загальних зборів ”. 
Проект рішення: Затвердити регламент загальних зборів. 
Варіант голосування: Кількість  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій  185 986 977 - 100 %
Варіанти голосування:  
“  ЗА ”  185 986 977 - 100 %
“  ПРОТИ ” - -
“  УТРИМАВСЯ ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Пилипенко В.А., який запропонував затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 3).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 3).

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
                         “ проти ” - немає.
   
  Голова лічильної комісії:                                                             М.В. Тімченко

  Члени лічильної комісії:                                                              М.М. Осіненко

                                                                                                              В.А. Пилипенко  

 

 


 П Р О Т О К О Л   Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”    20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 р. м. Полтава, вул. Ковпака, 21, слюсарно-складальний цех заводу  

Присутні : голова лічильної комісії: Тімченко М.В.
                   члени лічильної комісії :  Осіненко М.М.
                                                                 Пилипенко В.А.

(обрані загальними зборами акціонерів
  ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД )  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ”  (голосування бюлетенем № 4).

Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно;
                                                        “ проти ” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії  Тімченко М.В. про результати підрахунку голосів:  
З питання № 4: “ Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного ”. 
Проект рішення: Бюлетені для голосування на річних загальних зборах засвідчуються підписом голови лічильної комісії після підрахунків голосів. 
Варіант голосування: Кількість  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 185 986 977 - 100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА” 185 986 977 - 100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Пилипенко В.А., який запропонував затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 4).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 4).

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
                         “ проти ” - немає.
   
  Голова лічильної комісії:                                               М.В. Тімченко

  Члени лічильної комісії:                                                М.М. Осіненко

                                                                                               В.А. Пилипенко  

 

 

 П Р О Т О К О Л   Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”    20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 р. м. Полтава, вул. Ковпака, 21, слюсарно-складальний цех заводу  

Присутні : голова лічильної комісії: Тімченко М.В.
                   члени лічильної комісії : Осіненко М.М.
                                                                Пилипенко В.А.

(обрані загальними зборами акціонерів
  ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД )  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ”  (голосування бюлетенем № 5).

Голосували за порядок денний : “ з а” - одноголосно;
                                                        “ проти ” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Тімченко М.В. про результати підрахунку голосів:  
З питання № 5: “ Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік ”. 
Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, та основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 
Варіант голосування: Кількість  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 185 986 977 - 100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА” 185 986 977 - 100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Пилипенко В.А., який запропонував затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів  ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 5).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів  ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 5).

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
                         “ проти ” - немає.
   
  Голова лічильної комісії:                                                     М.В. Тімченко

  Члени лічильної комісії:                                                      М.М. Осіненко

                                                                                                     В.А. Пилипенко  

 

 

 П Р О Т О К О Л   Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    № 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”    20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 р. м. Полтава, вул. Ковпака, 21, слюсарно-складальний цех заводу  

Присутні : голова лічильної комісії: Тімченко М.В.
                   члени лічильної комісії : Осіненко М.М.
                                                               Пилипенко В.А.

(обрані загальними зборами акціонерів
  ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД )  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ”  (голосування бюлетенем № 6).

Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно;
                                                        “ проти ” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Тімченко М.В. про результати підрахунку голосів:  
З питання № 6:  “ Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ”. 
Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

 

Варіант голосування: Кількість  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 185 986 977 -  100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА” 185 986 977 -  100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Пилипенко В.А., який запропонував затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 6).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 6).

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
                         “ проти ” - немає.
   
  Голова лічильної комісії:                                                     М.В. Тімченко

  Члени лічильної комісії:                                                      М.М. Осіненко

                                                                                                     В.А. Пилипенко  

 

 

 


 П Р О Т О К О Л   Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    № 5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”    20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 р. м. Полтава, вул. Ковпака, 21, слюсарно-складальний цех заводу  

Присутні : голова лічильної комісії: Тімченко М.В.
                   члени лічильної комісії : Осіненко М.М.
                                                               Пилипенко В.А.

(обрані загальними зборами акціонерів
  ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД )  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ”  (голосування бюлетенем № 7).

Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно;
                                                        “ проти ” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Тімченко М.В. про результати підрахунку голосів:  
З питання № 7: “ Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ”. 
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 

Варіант голосування: Кількість  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 185 986 977 -  100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА” 185 986 977 -  100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Пилипенко В.А., який запропонував затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 7).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 7).

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
                         “ проти ” - немає.
   
  Голова лічильної комісії:                                                       М.В. Тімченко

  Члени лічильної комісії:                                                        М.М. Осіненко

                                                                                                       В.А. Пилипенко  

 

 

 


 П Р О Т О К О Л   Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    № 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”    20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 р. м. Полтава, вул. Ковпака, 21, слюсарно-складальний цех заводу  

Присутні : голова лічильної комісії: Тімченко М.В.
                   члени лічильної комісії : Осіненко М.М.
                                                                Пилипенко В.А.

(обрані загальними зборами акціонерів
  ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД )  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ”  (голосування бюлетенем № 8).

Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно;
                                                        “ проти ” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Тімченко М.В. про результати підрахунку голосів:  
З питання № 8: “ Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік ”. 
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 

Варіант голосування: Кількість  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 185 986 977 -  100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА” 185 986 977 -  100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Пилипенко В.А., який запропонував затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 8).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 8).

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
                         “ проти ” - немає.
   
  Голова лічильної комісії:                                                          М.В. Тімченко

  Члени лічильної комісії:                                                           М.М. Осіненко

                                                                                                          В.А. Пилипенко  

 

 

 

 П Р О Т О К О Л   Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    № 7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”    20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 р. м. Полтава, вул. Ковпака, 21, слюсарно-складальний цех заводу  

Присутні : голова лічильної комісії: Тімченко М.В.
                   члени лічильної комісії : Осіненко М.М.
                                                               Пилипенко В.А.

(обрані загальними зборами акціонерів
  ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД )  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ”  (голосування бюлетенем № 9).

Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно;
                                                        “ проти ” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Тімченко М.В. про результати підрахунку голосів:  
З питання № 9: “ Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених  законом ”. 
Проект рішення: Чистий прибуток Товариства за 2016 рік в розмірі 32 тис. грн. направити на:

  -  формування резервного капіталу Товариства - 5 тис. грн.;

  -  покриття збитків минулих періодів – 27 тис. грн..

 

Варіант голосування: Кількість  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 185 986 977 -  100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА” 185 986 977 -  100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Пилипенко В.А., який запропонував затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 9).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 9).

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
                         “ проти ” - немає.
   
  Голова лічильної комісії:                                                       М.В. Тімченко

  Члени лічильної комісії:                                                        М.М. Осіненко

                                                                                                       В.А. Пилипенко  

 


 П Р О Т О К О Л   Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї    № 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”    20 квітня 2017 року

20 квітня 2017 р. м. Полтава, вул. Ковпака, 21, слюсарно-складальний цех заводу  

Присутні : голова лічильної комісії: Тімченко М.В.
                   члени лічильної комісії : Осіненко М.М.
                                                               Пилипенко В.А.

(обрані загальними зборами акціонерів
  ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД )  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ”  (голосування бюлетенем № 10).

Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно;
                                                        “ проти ” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Тімченко М.В. про результати підрахунку голосів:  
З питання № 10: “ Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення ”. 
Проект рішення: Попереднє схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

 

Варіант голосування: Кількість  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 185 986 977 -  100 %
Варіанти голосування:  
“ЗА” 185 986 977 -  100 %
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - -
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Пилипенко В.А., який запропонував затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 10).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” (голосування бюлетенем № 10).

  Голосували : “ за ” - одноголосно;
                         “ проти ” - немає.
   
  Голова лічильної комісії:                                                             М.В. Тімченко

  Члени лічильної комісії:                                                              М.М. Осіненко

                                                                                                             В.А. Пилипенко