м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

88

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05423432

1.4. Місцезнаходження емітента: 36007, м. Полтава,вул. Ковпака, 21

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0532), 669-917, 661-608

1.6. Електронна поштова адреса емітента: рmz0@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.poltavaemz.com.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Кислий Петро Федорович (паспорт: КН 697018, виданий 07.08.1998 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 1853800 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що складає 0,6866% статутного капіталу емітента Звільнено з посади Голови Наглядової ради 16.04.2013 р. у зв’язку з закінченням строку обрання. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа перебувала на займаній посаді 9 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Кислий Петро Федорович (паспорт: КН 697018, виданий 07.08.1998 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 1853800 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що складає 0,6866% статутного капіталу емітента Призначений на посаду Голови Наглядової ради 16.04.2013 р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа призначена на дану посаду на строк 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: Головний радник ПРАТ «ЕМЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дупак Сергій Миколайович (паспорт: КН 010843, виданий 14.06.1995 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 0 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що складає 0% статутного капіталу емітента Звільнено з посади Члена Наглядової ради 16.04.2013 р. у зв’язку з закінченням строку обрання. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа перебувала на займаній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дупак Сергій Миколайович (паспорт: КН 010843, виданий 14.06.1995 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 0 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що складає 0% статутного капіталу емітента Призначений на посаду Члена Наглядової ради 16.04.2013 р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа призначена на дану посаду на строк 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: Начальник виробничого відділу ПРАТ «ЕМЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рудь Дмитро Олексійович (паспорт: КО 352871, виданий 01.03.2002 р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 0 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що складає 0% статутного капіталу емітента Звільнено з посади Члена Наглядової ради 16.04.2013 р. у зв’язку з закінченням строку обрання. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа перебувала на займаній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рудь Дмитро Олексійович (паспорт: КО 352871, виданий 01.03.2002 р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 0 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що складає 0% статутного капіталу емітента Призначений на посаду Члена Наглядової ради 16.04.2013 р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа призначена на дану посаду на строк 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: інженер з підготовки виробництва. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Литвиненко Василь Іванович (паспорт: КН 610164, виданий 23.04.1998 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 1348445 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що складає 0,4994 % статутного капіталу емітента Звільнено з посади Голови Ревізійної комісії 16.04.2013 р. у зв’язку з закінченням строку обрання. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа перебувала на займаній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Литвиненко Василь Іванович (паспорт: КН 610164, виданий 23.04.1998 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 1348445 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що складає 0,4994 % статутного капіталу емітента Призначений на посаду Голови Ревізійної комісії 16.04.2013 р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа призначена на дану посаду на строк 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади: начальник дільниці нестандатного обладнання і металоконструкцій № 2          начальник слюсарно-механічного цеху ПРАТ «ЕМЗ».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Шапка Андрій Іванович (паспорт: КН 846991, виданий 30.12.1998 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 1075694 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що складає 0,3984 % статутного капіталу емітента Звільнено з посади Члена Ревізійної комісії 16.04.2013 р. у зв’язку з закінченням строку обрання. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа перебувала на займаній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Шапка Андрій Іванович (паспорт: КН 846991, виданий 30.12.1998р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), володіє 1075694 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що складає 0,3984 % статутного капіталу емітента Призначений на посаду Члена Ревізійної комісії 16.04.2013 р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа призначена на дану посаду на строк 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади:  електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах ПРАТ «ЕМЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Шлапко Сергій Олегович (паспорт: ММ 143427, виданий 02.04.1999 р. МВМ Дзержинським РВХМУУМВС України в Харківській області), володіє 2191530 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що складає 0,8117 % статутного капіталу емітента Звільнено з посади Члена Ревізійної комісії 16.04.2013 р. у зв’язку з закінченням строку обрання. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа перебувала на займаній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Шлапко Сергій Олегович (паспорт: ММ 143427, виданий 02.04.1999 р. МВМ Дзержинським РВХМУУМВС України в Харківській області), володіє 2191530 шт. простих іменних акцій ПРАТ, що складає 0,8117 % статутного капіталу емітента Призначений на посаду Члена Ревізійної комісії 16.04.2013 р. Зміни в персональному складі відбулись згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2013 р., протокол № 1 від 16.04.2013 р. Посадова особа призначена на дану посаду на строк 3 роки. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посади:     інженер-технолог, інженер-конструктор, Начальник конструкторсько-технологічного відділу ПРАТ «ЕМЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади: Директор ____________           М. В. Дупак

                                                                                    (підпис)          (ініціали та прізвище керівника)

                                     М.П.          17.04.2013 р.

                                                                          (дата)